Tag: jenis frasa

Inilah jenis frasa dan contohnya

Jenis Frasa dan Contohnya

Inilah jenis frasa dan contohnya. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna dan satuan terkecil dalam bahasa merupakan frasa.